Kære kunde

Vi takker alle der har støttet os og købt vores Takeaway under de 2 ned lukninger, det har betydet så meget for os, vi ønsker alle en god sommer.

Britt & Jesper